Domy XXI-szego wieku

Domy ikonkaZmiany ekonomiczne, ekologiczne jak i prawne jakie zachodzą w ostatnim czasie na świecie zaczęły oddziaływać nie tylko pośrednio na rynek nieruchomości, ale decydują o formie oraz rodzaju budownictwa. Chodzi oczywiście o budownictwo w sektorze domów.
Coraz bardziej restrykcyjne wytyczne odnośnie „energochłonności” nowo powstających budynków wpływają na decyzje architektoniczne firm budowlanych jak i deweloperów. Chcąc nie chcąc, rynek nieruchomości musi reagować, gdyż powyższe zmiany bezpośrednio wpływają na ceny jak i na decyzje zakupowe klientów.

W chwili obecnej na rynku nieruchomości rozróżnić możemy trzy rodzaje budownictwa energooszczędnego:

  • Domy pasywne

  • Domy energooszczędne

  • Domy wysoko energooszczędne

Poszczególne typy budownictwa różnią się zapotrzebowaniem energetycznym na ciepło w ciągu roku. Najmniejszą ilość energii pobierają domy pasywne, gdzie zapotrzebowanie roczne nie przekracza 15 kwH/m2 w skali roku, dla pozostałych pozycji odpowiednio jest to 70 kwH/m2 oraz 39,7 kwH/m2 w skali roku.

Budownictwo pasywne jest to standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz wprowadzenie szeregu rozwiązań, których celem jest zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Domy pasywne przez cały rok same są w stanie zapewnić użytkownikowi ogrzewanie. Potrafią zużyć nawet kilkukrotnie mniej energii w skali roku niż budynek postawiony w tradycyjny sposób. W połączeniu z niewielkim kosztem ogrzewania budynku w ciągu całego roku, który wynosi niewiele ponad kilkaset złotych, budownictwo oparte w większości na materiałach naturalnych stopniowo będzie stawało się coraz popularniejsze. Oczywiście dom pasywny wiąże się z większą inwestycją finansową na początku budowy, jednak korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania w trakcie eksploatacji są niewątpliwie bardzo duże i rekompensują poniesione początkowo koszty. Również dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych zmniejszeniu ulegają koszty eksploatacyjne, gdyż zgromadzona energia może posłużyć do ogrzewania wody. Domy pasywne najczęściej przyjmują formę zwartej bryły, a ich skuteczność zależy od ekspozycji w stronę południową.

Eksperci przewidują w przyszłości wzrost zapotrzebowania na naturalne materiały budowlane spowodowane wzrostem zainteresowania budownictwem energooszczędnym. Kto w tym momencie jeszcze nie decyduje się na zastosowanie materiałów energooszczędnych czy też kompleksowego rozwiązania pasywnego, po 2020 roku będzie musiał zmienić zdanie, gdyż od tej pory każdy nowo powstały dom będzie zobligowany do posiadania certyfikatu wydajności energetycznej, świadczącego o jego maksymalnym uniezależnieniu się od zewnętrznych źródeł energii. Wynika to z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie następuje także dzięki wprowadzeniu obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej umożliwiają określenie zapotrzebowania na energię, a tym samym kosztów utrzymania związanych z zapotrzebowaniem na energię. Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wprowadzony został do polskiego prawa dyrektywą 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Od 1 stycznia 2009 roku świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych oraz używanych nieruchomości wprowadzanych do obrotu a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

 Niezależnie od trendów oraz upodobań domy energooszczędne są przyszłością budownictwa.