I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej, zwanej dalej Kartą.
 2. Wydawcą Karty jest INVESTDOM Nieruchomości Daniela Figura - Borska z siedzibą w Opolu, przy ul. Kościuszki 7/33B.
 3. Karta jest przyznawana stałym klientom firmy INVESTDOM Nieruchomości Daniela Figura - Borska lub osobom, które wzięły udział w akcji promocyjnej.
 4. Użytkownikiem Karty może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

II. Informacje o Karcie Rabatowej

 1. Karta jest plastikową kartą towarową, umożliwiającą uzyskanie rabatu na usługi firmy INVESTDOM Nieruchomości Daniela Figura – Borska w siedzibie głównej oraz wszystkich oddziałach terenowych.
 2. Wysokość rabatu widnieje na Karcie.
 3. Uczestnik programu może posiadać jedną Kartę.
 4. Karta nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.

III. Termin ważności Karty Rabatowej

 1. Karta wydawana jest bezterminowo.
 2. Wystawca Karty ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane Karty ulegają unieważnieniu.

IV. Zasady użytkowania Karty Rabatowej

 1. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty przed podpisaniem umowy pośrednictwa.
 2. Pieniężna kwota rabatu udzielona właścicielowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę.
 3. Rabat liczony jest od standardowej prowizji biura i nie sumuje się z innymi promocjami.
 4. Użytkownik może użyć Kartę kilkukrotnie podczas różnych transakcji.
 5. Użytkownik może udostępniać Kartę innym osobom.
 6. INVESTDOM Nieruchomości zastrzega sobie prawo wyłączenia wybranych tytułów z udzielania rabatu na podstawie Karty.
 7. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do zakupów już dokonanych bez Karty.

V. Odpowiedzialność i reklamacje związane z Kartą Rabatową

 1. INVESTDOM Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.
 2. W razie zgubienia bądź zniszczenia Karty jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie do wydania karty zastępczej.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Kartą będą rozpatrzone na piśmie przez Wydawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy INVESTDOM Nieruchomości.

VI. Postanowienia końcowe

 1. INVESTDOM Nieruchomości zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej www.investdom.pl.
 2. INVESTDOM Nieruchomości zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Kart Rabatowych bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej www.investdom.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.investdom.pl.
 4. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem wydania mu Karty.
 5. Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku.
Facebook
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×