Informacje ogólne

Osiedle Zacisze zlokalizowane jest w Zawadzie pod Opolem, przy drodze gminnej, w sąsiedztwie ogrodów działkowych i w odległości ok. 600 m od drogi krajowej nr 45, 850 m od kompleksu lasów Stobrawsko - Turawskich oraz 5,0 km od centrum handlowego Turawa Park.

Teren zespołu mieszkalnego jest kompletnie uzbrojony, posiada urządzoną drogę dojazdową do posesji, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową oraz zasilanie energetyczne. Osiedle tworzy zespół 6-ciu budynków zaprojektowanych na działkach o orientacji południowej i powierzchni 8 -10,8 ara. Ukształtowanie i układ funkcjonalny budynków oraz użyte wysokiej jakości tradycyjne materiały budowlane gwarantują wysokąjakość i niskie koszty eksploataq'i obiektu.

Konstrukcja przegród zewnętrznych budynku (ścian i dachu) o współczynniku przenikania ciepła U 0,16 W/m2K gwarantuje osiągnięcie niskoenergetycznego standardu eksploatacji z możliwością dostosowania do standardu budownictwa pasywnego.

Cena segmentu to 449 000 zł za stan surowy zamknięty.