O czym Przedsiębiorca powinien poinformować Klienta podczas podpisywania umowy?

Ustawa o ochronie konsumentów i wynikające z niej obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców. O czym Przedsiębiorca powinien poinformować Klienta podczas podpisywania umowy? 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827). Regulacja ta uchyla ustawę z »