1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Daniela Figura-Borska działająca pod firmą INVESTDOM Nieruchomości Daniela Figura-Borska z siedzibą w Opolu 45-062, przy ul. Kościuszki 7/33B, e-mail: biuro@investdom.pl.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie: Umowy (gdy zawarta została umowa pośrednictwa bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu zawarcia umowy pośrednictwa) - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, Zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na: udzielenie odpowiedzi na wskazane w formularzu kontaktowym pytanie; przesyłanie ofert nieruchomości za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie; przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną; przekazanie danych kontaktowych doradcy kredytowemu; przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych; przekazanie oferty nieruchomości innym pośrednikom, notariuszom, deweloperom działającym na podstawie umowy przetwarzania danych) - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO; Prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring, prowadzenie rachunkowości, cele archiwalne, dowodowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; oferowanie bezpośrednio produktów i usług firm z Administratorem współpracujących (partnerów)- art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  3. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/ Pana dane wynikające z umowy pośrednictwa przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, Pani/ Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta albo w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania – do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, Dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe, podobnie niepodanie danych wymaganych w formularzach kontaktowych bądź w formularzach zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub podjęcie działań wynikających z udzielonej zgody,
  5. Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom: naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody: pośrednikom kredytowym, pośrednikom i agentom współpracującym, bankom, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich. Do Pani/Pana danych mają dostęp firmy rachunkowe, księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy hostingowe, Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Do danych dostęp ma także firma hostingowa oraz informatyczna – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wybór opcji „cofnięcie zgody” przy formularzu kontaktowym, za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) bądź w celu marketingu bezpośredniego - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są Pani/Panu dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
Facebook
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję