Co zmieni „Rekomendacja S”?

nieruchomościNajbliższe trzy miesiące to dla Polaków zarabiających w obcej walucie ostatni moment na skorzystanie z kredytu w złotówkach. Komisja Nadzoru Finansowego w ostatniej Rekomendacji S zawarła zapisy, zgodnie z którymi od 1 lipca br. osoby osiągające dochody w walucie innej niż złoty nie będą miały możliwości zaciągnięcia kredytu w złotym w polskich bankach.

Przeważająca część zapisów Rekomendacji S, mającej spory wpływ na rodzimy rynek kredytowa, musiała zostać wprowadzona w życie przez banki do końca ubiegłego roku, na wdrożenie niektórych instytucje mają jednak czas do 1 lipca br. Jednym z owych zapisów jest rekomendacja nr 6, zgodnie z którą „bank powinien wyeliminować ryzyko walutowe klienta detalicznego poprzez zapewnienie w odniesieniu do nowo udzielanych kredytów pełnej zgodności waluty ekspozycji i przychodów, z których będzie ona spłacana”. W praktyce oznacza to, że jeżeli kredytobiorca zarabia w różnych walutach, możliwość zaciągnięcia kredytu będzie miał tylko w tej walucie, w której dochód okaże się najwyższy. Oznacza to, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów, wiele osób pozbawionych zostanie możliwości bezproblemowego skorzystania z kredytu w złotym.

Największą grupą osób, która zostanie ograniczona przez zapisy rekomendacji, są oczywiście Polacy pracujący za granicą. Emigranci wyjeżdżający z Polski w celach zarobkowych będą mogli zaciągać kredyt wyłącznie w walucie, w której otrzymują wynagrodzenie. Osoby zarabiające w krajach należących do Unii Gospodarczej i Walutowej teoretycznie będą mogły zaciągnąć kredyty w euro, choć należy zwrócić uwagę na to, iż aktualnie możliwość taką oferuje jedynie siedem banków, których oferta wiąże się zazwyczaj z bardzo wysokimi marżami. W zdecydowanie gorszej sytuacji znajdują się jednak osoby, które pracują w Norwegii – zaciągnięcie kredytu w koronach norweskich jest w tym momencie w Polsce niemożliwe.

Osobom, które będą objęte nowymi zapisami pozostaje jeszcze możliwość ubiegania się o kredyt w złotówkach w przypadku, gdy ich współmałżonek zarabia w tej walucie, w praktyce jednak ich zdolność kredytowa będzie tak niska, że rzadko komu uda się taki kredyt uzyskać. Nie ma więc wątpliwości, że dla osób, które zarabiają w obcej walucie, a mają w planach zaciągnięcie kredytu w złotym, kwiecień, maj i czerwiec są ostatecznym terminem na skorzystanie z takiej możliwości.

Rekomendacja S, oprócz zapisów na temat zgodności walut ekspozycji i przychodów, wprowadziła również konieczność posiadania wkładu własnego w postaci minimum 5% wartości nieruchomości, zmieniła ponadto zasady obliczania zdolności kredytowej – okres kredytowania na potrzeby jej wyliczenia wydłużono do 30 lat.

Jeśli macie pytania dotyczące nieruchomości lub poszukujecie swojego wymarzonego mieszkania lub domu, zapraszamy do kontaktu z naszymi agentami w naszych biurach lub za pośrednictwem Facebooka!