Podatek od nieruchomości. W 2018 zapłacimy więcej?

W 2018 roku zwiększy się wskaźnik obciążenia dla właścicieli gruntów i budynków. Będzie on podwyższony o 1,9 procent, czyli współczynnik inflacji.

Wyższy podatek od nieruchomości w 2018 roku

W połowie tego roku, 12 lipca, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podał informację, że inflacja w pierwszych sześciu miesiącach roku 2017 wynosiła 1,9 procent w stosunku do tego samego okresu z roku ubiegłego. Wartość tego wskaźnika decyduje również o tym, jaka jest stawka maksymalna za podatek od nieruchomości. Minister finansów co roku ogłasza wysokość podatku w specjalnym obwieszczeniu, jeśli daniny na rzecz państwa ulegają podwyższeniu.

Podatek od nieruchomości zobowiązany jest płacić każdy właściciel gruntu, mieszkania, domu, czy garażu. Opłaty dokonuje się rokrocznie lub też raz na kwartał. Podatek można zapłacić w czterech ratach do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia. Właściciel nieruchomości nie dokonuje obliczeń w zakresie podatku od nieruchomości samodzielnie. Wykonuje je dla niego gmina, która przekazuje mu informacje o wysokości podatku na początku roku. W 2017 roku właściciele nieruchomości płacili stawkę podatku taką jak w poprzednim roku.

Informacje na temat lokalnych stawek podatku od nieruchomości można uzyskać w urzędzie gminy oraz na jej stronie. Możliwe jest również wprowadzenie indywidualnych zwolnień z podatku przez gminy, dlatego warto zapoznać się ze szczegółami.

Wysokość podatku w 2018 roku W 2018 podatek za m kw. gruntu pójdzie w górę o 1 grosz. W 2017 roku płaciliśmy 0,89 groszy za metr kwadratowy. W przyszłym będzie to około 90 groszy.

Za mieszkanie w bieżącym roku płaciliśmy 0,75 groszy za metr kwadratowy. W przyszłym roku będzie podobnie jak w przypadku gruntów. Czyli o jeden grosz więcej.

Za garaż zapłacimy w przyszłym roku nawet 14 groszy więcej za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Więcej zapłacą również właściciele gruntów i powierzchni firmowych. Odpowiednio o 2 grosze i 43 grosze więcej niż w roku obecnym.

Pamiętajmy, że wysokość podatku wylicza gmina. Właściciel nie dokonuje obliczeń samodzielnie.

Jeśli macie pytania dotyczące nieruchomości lub poszukujecie swojego wymarzonego mieszkania lub domu, zapraszamy do kontaktu z naszymi agentami w naszych biurach lub za pośrednictwem Facebooka!