Rynek nieruchomości – prognozy na 2018 rok

rynek nieruchomości 2018

Rok 2017 był rokiem rekordów na rynku nieruchomości – w ilości wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów, a przede wszystkim ilości sprzedanych mieszkań. Ceny mieszkań, choć może nie rekordowo, ale również nadal rosły.

Co przyniesie nowy rok na rynku nieruchomości?

Według specjalistów z branży, w roku 2018 można spodziewać się dalszych wzrostów cen mieszkań o kolejne 5 proc. Wpłynąć na to mają przewidywane wzrosty cen gruntów w związku z kurczeniem się aktualnie dostępnych zasobów i coraz wyższe koszty wykonawstwa, a więc materiałów budowlanych i robocizny. Nie bez wpływu będzie zakończenie przez rząd programu Mieszkanie dla Młodych, czyli eliminacja z rynku lokali najtańszych. Wzrost kosztów może ostatecznie wpłynąć nie tylko na wzrost cen, ale także na ograniczenie podaży.

Popyt nie zwalnia

Z drugiej strony warunki życia nadal kreować będą popyt – wpływ na to mają spadek stopy bezrobocia i stabilizacja na rynku pracy, rosnące wynagrodzenia i nadal niskie stopy procentowe (zapowiedzi podwyżek dotyczą końca obecnego lub początku kolejnego roku), a także wciąż niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. To wszystko może zachęcać do zaciągania kredytowych zobowiązań i inwestowania w nieruchomości. Nierównowaga pomiędzy podażą a popytem może w efekcie być kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost wartości nieruchomości.

Plus nowy program

W roku 2018 na rynku – za sprawą rządowego programu Mieszkanie Plus – pojawi się istotna zmiana. Program zakłada wprowadzenie na rynek tanich lokali na wynajem wraz z opcją dojścia do własności. Ocena jego wpływu wymagać będzie czasu, przewiduje się jednak, iż jako alternatywa dla osób planujących zakup mieszkania, sam program może w pewnym stopniu zachwiać rynkiem nowych mieszkań.

Czas na zmiany?

Prognoza rynku nieruchomości na 2018 r. to raczej zapowiedź stabilnego kontynuowania obecnych trendów. Póki co zachowany zostanie wolumen budowanych i sprzedawanych mieszkań, a także – niestety – trend wzrostu ich cen. Nowy element – Mieszkanie plus – może jednak wpłynąć na rentowność sprzedaży.

Jeśli macie pytania dotyczące nieruchomości lub poszukujecie swojego wymarzonego mieszkania lub domu, zapraszamy do kontaktu z naszymi agentami w naszych biurach lub za pośrednictwem Facebooka!