Wynajem mieszkania – formalności

Nie zawsze możemy sobie pozwolić na kupno mieszkania. Wtedy dobrym pomysłem jest jego najem. Z dużym zaangażowaniem przeglądamy oferty, przeglądamy zdjęcia, zwracamy uwagę na lokalizację. Wreszcie znajdujemy lokum, w którym chcielibyśmy zamieszkać. Umawiamy się z wynajmującym i wkrótce jedziemy na miejsce spotkania. Warto w międzyczasie zorientować się, jak to wszystko wygląda od strony formalnej.

Umowa o wynajęcie mieszkania

Kiedy widzimy się z właścicielem mieszkania, porozumiewamy się z nim co do ogólnych kwestii wynajmu mieszkania. Ustalamy na przykład wysokość czynszu, kaucji zwrotnej oraz formę płatności. Ustne ustalenia oczywiście nie wystarczają. Wynajmowanie mieszkania “na czarno” nie jest dobrym pomysłem, dla żadnej ze stron. Prawidłowo sporządzona umowa zabezpiecza zarówno najemcę jak i wynajmującego.

Konieczne jest zawarcie pisemnej umowy o wynajęcie mieszkania. W oparciu o nią rozstrzygane będą ewentualne kwestie sporne. To dobry czas, aby zadać osobie wynajmującej nurtujące nas pytania. Jeśli uzyskane odpowiedzi okażą się zadowalające, śmiało przystępujemy do formalności.

Umowy te różnią się między sobą. Warto zlecić jej sporządzenie pracownikowi biura pośrednictwa nieruchomości lub też zgłosić się do kancelarii prawnej.

Zwykle przedstawione są strony zawierające umowę oraz jej przedmiot, czyli w tym przypadku lokal mieszkalny. Określona zostaje wysokość czynszu, sposób oraz termin płatności. Poza tym zawarte w niej zostają prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Opisane zostają zasady inspekcji lokalu, czyli jak często i kiedy będzie przebiegała oraz sposób wypowiadania umowy oraz wprowadzania w niej zmian.

Dodatkowo umowa zawiera załączniki w postaci dokumentów. Wśród nich należy wymienić protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy

W protokole znajdziemy opis i stan mieszkania. Dowiadujemy się z niego, jaki jest stan liczników mediów w chwili, gdy lokal trafia z rąk do rąk. Rzetelnie opisane zostają wszelkie defekty przedmiotów i urządzeń w mieszkaniu. I mogą to być przeróżne informacje – na przykład dotycząca rysy na blacie stołu. Często  kondycja rzeczy przedstawiana jest za pomocą zdjęć. Jeśli zostały dobrze wykonane – to dokumentacja nie budzi wątpliwości. Opisy zawarte w protokole stanowią oparcie dla rozwiązywania kwestii spornych między obydwiema stronami.